E-Kapi odobrene od Ministarstva zdravlja Luksemburga

E Kapi u zemljama Beneluxa i EU.

Uz odobrenja Ministartstva zdravlja Kanade i drugih država Evropske Unije, Luksemburg je upisan kao još jedna država evropske zajednice koja je odobrila E-Kapi i direktan uvoz i distribuciju ovog proizvoda protiv urinarnih infekcija izazvanih ešerihija koli bakterijom.

Ovo je dodatno priznanje našem proizvodu. 

E-Kapi iskustva korisnika
E kapi iskustva pacijenata

E-Kapi iskustva korisnika prošireno.